Polityka prywatności

Prosimy, zapoznaj się dokładnie z treścią Polityki Prywatności. Nawiązując ze mną współpracę  w jakiejkolwiek formie: podpisując umowę, wysyłając zapytanie za pomocą zamieszczonego na stronie formularza lub kontaktując się ze mną w inny dowolny sposób (mail, media społecznościowe, telefon i inne) przekazujesz mi swoje dane osobowe, które jestem zobowiąza przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem. Przekazując mi swoje dane osobowe akceptujesz warunki niniejszej Polityki Prywatności oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jako fotografowie prowadzący swoją działalność na terenie Unii Europejskiej wprowadziliśmy szereg regulacji i zabezpieczeń, aby Twoje dane były przechowywane zgodnie z RODO. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się ze mną skontaktować?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe jest Paulina Wrześniak. Możesz skontaktować się ze mną pisząc na adres: paulinawrzesniakphotography.pl 

Skąd mam Twoje dane?

Najczęściej sam(a) je nam podałaś/eś w różnych sytuacjach:

dzwoniąc lub wysyłając e-mail, wypełniając formularz na niniejszej stronie; wysyłając do nas wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram); kontaktując się nami za pomocą jednego z portali, z którym współpracujemy; spisując z nami umowę na wykonanie sesji fotograficznej.

Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzamy Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przeze mnie?

W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim wykonanie Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową; przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, w celach podanych poniżej: kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media; utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy; obsługę płatności; prowadzenie analiz statystycznych.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę to będę przetwarzać Twoje dane w celu:

publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach współpracujących;organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Profilowanie danych

Nie stosujemy profilowania Twoich danych osobowych ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy muszę pobierać Twoje dane osobowe?

Nie. Wystarczy że się z mną  nie skontaktujesz. Jednak wtedy nie jestem w stanie ani odpowiedzieć na Twoje pytania, ani zrealizować żadnej usługi fotograficznej. W celu realizacji usług potrzebuje przetwarzać w szczególności: w celu odpowiedzi na pytania – dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media; w celu realizacji umowy do sesji fotograficznej – Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail, adres zamieszkania, adresy pod którymi będziecie dostępni np. podczas przygotowań);

Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu realizacji warunków naszej umowy, a co za tym idzie: realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka; realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizuje umowę.

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych przetwarzanych w naszej firmie?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jako, że nie stosujemy zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u nas zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Nie wypożyczam, nie sprzedaje, ani nie handluje danymi osobowymi. Co do zasady nie przekazuje Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka działalności. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, musimy powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem musimy dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. W szczególności: usługi druku i przygotowania produktów fotograficznych takich jak: odbitki, albumy i inne powierzamy wielu firmom w zależności od potrzeb i preferencji; dane cyfrowe przechowujemy na zabezpieczonych hasłami komputerach w naszym biurze, a także na serwerach chmurowych firm Google LLC,Pixiesiet, usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media, system zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom, Facebook Inc.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy; marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania; archiwizacyjnych: fotografie do 15 lat od ich powstania; statystycznych: bezterminowo, jednak te dane anonimizujemy i nie podlegają rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

A co z ciasteczkami (cookies)?

Moja  strona internetowa używa plików cookies zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Informujemy o tym przy pierwszym wejściu na Stronę. Używam w dwóch celach: Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Strony – możemy przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Strony, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć działanie Strony. Dane statystyczne – wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu Możesz w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies na swoim urządzeniu.

Zmiany polityki prywatności.

Cały czas pracuje nad ulepszaniem komunikacji z Klientami, technika się rozwija, a prawo zmienia. Dlatego zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany/a poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.paulinawrzesniak.pl